Kauçuk, Lastik, Vibrasyon takozları, Titreşim Takozları, Titreşim sönümleyici takozlar, O-ring, Kauçuk Keçe, Lastik, Kauçuk Levhalar, Kauçuk, Süngerler.Viton, Merdane Kaplamaları, Kauçuk Teker Kaplaması, Sızdırmazlık Contaları,Sünger,Viton, EPDM
İMALAT AŞAMASI

Kauçuk Üretimi;
 Kauçuk Tüm dünyada yıllık 15 milyon tonun üstünde kauçuk üretilir; bunun yaklaşık üçte biri doğal kauçuk'tur. Kalanı, petrolden elde edilen kimyasal maddelerle yapılan yapay (sentetik) kauçuk'tur. Doğal kauçuk , kauçuk ağacının (Hevea brasiliensis) kabuğundan akan sütümsü özsudan (lateks) elde edilir. Kauçuk ağacının en iyi yetiştirildiği bölgeler ekvatorun çevresidir. Doğal kauçuk yetiştiren başlıca ülkeler; Brezilya, Nijerya, Liberya, Zaire, Güney Hindistan, Sri Lanka, Malezya, Endonezya, Tayland ve Filipinler’dir. Doğal kauçuk üretimi plantasyonların (büyük çiftlikler) yanı sıra küçük çiftliklerde gerçekleşmektedir.   Yazılı kaynaklarda Kauçuk'un tarihi geçmişi Güney ve Orta Amerika’da Maya uygarlığından kalan kalıntılarda en az 900 yıllık ham kauçuk  bulunmasından buralara kadar uzandığı anlaşılmaktadır. Avrupa’ya ilk Kauçuk bilgilerini getirin Kristof Kolomb’tur. Kolomb, Haiti Yerlileri’ni “ağaç sakızı”ndan yapılmış bir Lastik topla oyun oynarken görmüştü. 18. yüzyılda iki Fransız botanikçi, François Fresneau ve Charles de la Condamine, uzunca bir süre Güney Amerika’da kaldılar. Kauçuk ağacını ilk tanıtan 1730’da Fresneau oldu. Amerika Yerlileri kauçuk ağacına, “ağlayan ağaç” anlamında cahucho diyorlardı. La Condamine, 1736’da Paris’e Kauçuk - Lastik örnekleri gönderdi ve Yerliler’in kauçuk'tan nasıl ayakkabı, savaş kalkanı ve şişe yaptıklarını, ayrıca Kauçuk'tan su sızdırmaz malzeme olarak nasıl yararlandıklarını anlattı. 19. yüzyılın ortalarına kadar kauçuk az bulunan ve pahalı bir madde olarak kaldı. Kauçuk başlangıçta yalnızca Güney Amerika’dan ve özellikle de Brezilya’dan sağlanabiliyordu.


     KAUÇUK Ağaçların'ın gövdeleri üzerine demir bıçaklarla V şeklinde yarıklar açılır ve yarıklardan akan süt (lateks) kaplarda toplanır. Bu sıvının % 30-40 kadarı Saf kauçuk'tur. Kauçuğu elde etmek için lateksin rehabiliteedilmesi gerekir. Bu işlem için asetik asit veya formik asit kullanılır. Böylece elde edilen kauçuk topaklar halindedir ve çekilebilir özelliktedir. Fakat kopmaya dayanıklı değildir. Lastik haline getirilebilmesi için kauçuk 'un kükürtle 135-160 derecede vulkanizasyonu gerekir. % 12-20 oranında kükürt taşıyan kauçuk, lastik adını alır. Daha fazla kükürt (% 30 gibi) girerse bu takdirde kauçuk sertleşir ve ebonit adını alan ve elektrik yalıtkanı olarak kullanılan bir ürün elde edilir. 


  Kauçuk, izopren (2-metil butadien) moleküllerinin kondensasyonuyla meydana gelmiş bir bileşiktir. Kauçuk % 70 kadar su taşır ve molekül tartısı 350.000 civarındadır. Kauçuk 180 derecede yapışkan olur, 220 derecede erir. Bu dereceden sonra kauçuk'un damıtılması başlar. Damıtım ürünü akıcı, yağımsı bir sıvı olup kauçuk yağı adını alır. Bu yağ Kauçuğun da en iyi çözücüsüdür. 


  Kauçuk ham (işlenmemiş) şekilde fazla bir değere sahip değildir. Fakat çeşitli kimyevi maddelerle karıştırıldığında Kauçuk'tan binlerce faydalı ürün elde edilir. 
  Kauçuk kükürtle vulkanize edilir. Vulkanizasyonda kükürt (S) ve kükürt bileşikleri (S2Cl2,SO2,H2S) gibi kullanılır. Se ve Te de kullanılır, fakat Kauçuk pahalıya mal olur. Vulkanizasyonla polimerde bir bağlaşma meydana gelir. % 2-3 lük S bağları teşekkül eder.


   Yapay Kauçuk Üretimi
     Yapay kauçuk ise, çoğu ülkede petrol arıtma sistemlerinin yakınlarında kurulan fabrikalarda üretilir. Yapay Kauçuk U.S.A. başta olmak üzere en çok Japonya, Almanya ve Fransa’da üretilmektedir. 100’ün üzerinde değişik yapay kauçuk türü vardır. Kauçuk esnek bir maddedir; gerildiğinde kendinin birkaç katı kadar uzatılabilir yada sıkıştırıldığında biçimi değiştirilebilir, ama Kauçuk serbest bırakıldığı zaman gene başlangıçtaki biçim ve boyutlarını alır.


 Sentetik Kauçuklar;


    Sentetik Kauçuk Butadien (CH2= CH–CH= CH2C kloropren (CH2C= CH–CCl= CH2), akrilonitril (CH2= CHCN), stiren (CH2= CH–C6H5) gibi bazı doymamış (çifte bağ ihtiva eden) organik bileşiklerle sentetik kauçuk lar da elde edilmektedir. Sentetik kauçuk lar tabii kauçuğun niteliklerine sahip olmamakla beraber çok miktarda üretilip dolgu lastik lerde kullanılmaktadır. 


   Önemli sentetik kauçuk'lar, butadien kauçuğu (BR), stiren-butadien kauçuğu (SBR); nitral butadien kauçuğu (NBR), izobutileni-izopropilen kauçuğu (IBR), izobutilen-izopren kauçuğu (IIR) v.s. sayılabilir. Neopren kauçuğu kloroprenden üretilir. Besin endüstrisinde kullanılan taşıyıcı bantlar, bitkisel yağlara ve makina yağlarına büyük direnç gösteren bu maddeden yapılır. Akrilonitrik kauçuk, akrilonitrilin (CH2 = CHCN) bütadienle polimerleştirilmesiyle yapılır. Bu Kauçuk türü Bitkisel yağlara ve organik çözücülere karşı direnç gösterir.


     Mobilya ve yataklarda bulunan köpüklü malzeme de, poliüretan kauçuk tan yapılır. Vulkanize edilmemiş olan Kauçuk hammaddesine, kalıba konduktan sonra, ısı ve basınç uygulanır. Isıtmada kauçuk yumuşar ve kalıbı dolduracak biçimde akar. Aynı anda, kükürt kauçuk la birleşerek kalıcı bir biçim almış vulkanize ürünü verir. Bunlardan başka dimetil silikon dan elde edilen slikon kauçuğu da yapılmaktadır.  Kauçuğa ilave edilen katkı maddeleri şöyle sıralanabilir;
1. Plastikleştiriciler (inaktif karbon), 
2. Yumuşatıcılar, 
3. Eskimeyi geciktirenler (aktif karbon), 
4. Ucuzlatıcı maddeler (kireç, kaolen gibi), 
5. Dayanıklılık ve sertliği arttıranlar, 
6. Boyalar, 
7. Reaksiyonu hızlandıran veya yavaşlatan maddeler. 
    Kauçuk Geri Dönüşümü;
 Kauçuğun geri dönüşümü 2 şekilde olmaktadır.


 1) Rejenere Kauçuk ;
    Rejenere kauçuk, çapraz bağlanmış kauçuk kütlesinin çapraz bağlarını kırarak yeniden çifte bağ kazandırılması yöntemidir. Kauçuk Daha güvenli vulkanisazyon ve rijitlik sağlayan bu yöntem ile hemen hemen tüm elastomerler geri kazanılabilmektedir. Şurası gerçek hiçbir zaman çapraz rejenere kauçuk; çapraz bağlanmamış saf kauçuk performansını vermez.


 2) Granül Kauçuk ;
    Granül hale gelen kauçuk   genelde otomobil lastiklerinde kullanılan isopren yada butadien içeren lastiklerdir ( NR; IR; SBR; CBR; NBR ). Otomobil lastiği nin minik granuller haline gelmesi fiziksel yöntemler ile yapılır. Bu kauçuk granülleri aynı karbon siyahı gibi özellikle etli kauçuk parçalarda dolgu gibi maliyet düşürücü olarak kullanmanız mümkünüdür. Sülfür vulkanizasyonu ile ham elastomer parçalanmış olan kauçuk parçalara bağlanır. Bağlanma özellikle ozon wax yada antioksidan dediğimiz çapraz bağları kapatan kimyasalların daha az kullanıldığı kauçuk lada daha başarılı olur. Homojenizasyon granülün kendisi için mümkündür, yani her yerde eşit oranda faklılaşma. Ancak sırf SBR 'yi otomobil lastiği nden ayırmak imkansızdır, illaki, CBR , butil ve doğal kauçuk bileşime bulunacaktır.


    Granül kauçuk kullanım alanları;
* Tenis Kortları - Golf - Futbol - Basketbol Sahaları* Suni Çim* Dekorasyon - Dekoratif Çim* Lastik Ayakkabı ve Çizme* Lastik Taban ve Topuk imalatında * Otomotiv Sert Tekerlek, Fren ve Debriyaj Balataları, Sürtünme Plakaları , Lastik Conta ve Takoz imalatında da kullanılmaktadır.


 
Etiket: Kauçuk - Kauçuk imalatı - Kauçuk Levha  - Kauçuk Takoz - Kauçuk Geçit Lastikleri - Kauçuk Kaplin Lastikleri - Merdane Kaplaması - Kauçuk Diyafram Lastikleri - Kauçuk çekici palet imalatı - Kauçuk Vibrasyon Takozları - Kauçuk O-Ring -Kauçuk Körük - Kauçuk Conta - Kauçuk Civatalı Takoz -  Sünger Lastik Şerit -  Silikon - Poliüretan Levha


0(212) 221 70 22
ANKET
Web Tasarım Market Tarafından Tasarlanmıştır.
© 2011 - Her Hakki Saklidir.